Lucrător depozit

Descriere

Recepționează cantitativ și calitativ mărfurile care intră în depozit

Asigură repartizarea și ordonarea corectă a produselor din depozit, conform cu prevederile legale în domeniu și cu standardele de calitate

Verifică condițiile de ambalare și de inscripționare ale produselor recepționate și livrate

Colectează prompt și corect comenzile pentru livrare

Asigură securitatea și integritatea bunurilor din gestiune

Participă la inventarele periodice.

Cerințe

Experiență de minimum 1 an într-un depozit mare (constituie avantaj experiența într-un depozit de medicamente)

Studii medii (constituie avantaj absolvirea Colegiului de Asistenți de Farmacie)

Sociabilitate, flexibilitate, punctualitate, atenție distributivă

Disponibilitate pentru program de lucru în 2 schimburi